Bạn không có quyền sử dụng chức năng này.
Hãy đăng nhập với tài khoản có quyền hoặc liên hệ quản trị hệ thống để được trợ giúp.
Đăng nhập
Hướng dẫn
Chọn file:
- Bạn có thể gửi tin cho nhiều số thuê bao.
- Danh sách các số thuê bao nhận tin sẽ được lưu vào một file có định dạng “.txt”. Sử dụng công cụ Notepad có sẵn khi cài máy.
- Mỗi số điện thoại trong file “.txt” này cần được ngăn cách bởi dấu xuống dòng (\n).
- Mời bạn tải file mẫu đơn giản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi filemau.txt.

Lưu danh bạ:
- Tích vào ô checkbox nếu bạn muốn lưu lại danh sách vừa gửi.

Tên chương trình:
- Tên file được lưu vào danh bạ. Bạn có thể kiểm tra trong quản lý danh bạ.

  • http://www.evn.com.vn
  • http://www.vinaphone.com.vn
  • http://www.vietnamobile.com.vn/
  • http://www.beeline.vn
  • http://www.sfone.com.vn/
  • http://www.mobifone.com.vn/
  • http://www.viettel.com.vn/